מועצה ציבורית להורים בישראל

והמשפחה לעולם עומדת
הקבוע והמשתנה בנושא המשפחה

איתור מנחי הורים מקצועיים

המועצה באקטואליה

גילוי דעת בנושא התנהגות אלימה ובריונית של ילדים דיון בוועדה המיוחדת לזכויות הילד

גילוי דעת בנושא: התנהגות אלימה ובריונית של ילדים דיון בוועדה המיוחדת לזכויות הילד

והמשפחה לעולם עומדת

על חוסן המשפחה כקובעת את המציאות החברתית

פעילות המועצה